PUSAT KEGIATAN GURU SELANDAR, MELAKA
NBOS Speedtest STS Login

Perhimpunan Bulanan BTPN Melaka Bil 2/2015

Tarikh : 27 April 2015
Tempat : Bilik Al-Khawarizmi
Masa : 8.00 pagi hingga 5.00 petang

Perhimpuanan kali ke-2 telah diadakan pada bulan April. Tema perhimpunan kali ini ialah 'Integriti Pemangkin Kecemerlangan'. Perhimpunan dihadiri oleh pegawai dan staf sokongan BTPN Melaka serta Pegawai dan staf PKG Negeri Melaka.