PUSAT KEGIATAN GURU SELANDAR, MELAKA
NBOS Speedtest STS Login

Status Rangkaian Setempat (Local Area Network-LAN) Sekolah Ahli PKG Selandar

Tarikh Tutup Kemaskini : 08 Oktober 2014

Assalamualaikum dan Salam sejahtera,

Perhatian : Juruteknik Komputer Sek. Ahli PKG Selandar

Diminta untuk mengemaskini data berhubung maklumat Status Rangkaian Setempat (LAN) sekolah untuk melaksanakan penilaian secara terperinci terhadap pelaksanaan Projek Perkhidmatan 1BestariNet untuk fasa yang seterusnya.
PERINGATAN : Jangan mengubah apa-apa format dan tidak mengubah bahagian sekolah lain. Data ini amat penting dan diminta patuh pada arahan ini. TQ
Dibawah adalah pautan ke pengkalan data tersebut. Kerjasama anda amatlah dihargai.